Information om vaccinationsbevis

Vi följer de regler och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen beslutar om och förväntar oss att du som besökare också gör det. För att skapa maximal trygghet för alla besökare, och för att bidra till en minskad smittspridning, kommer det från den 1 december krävas vaccinationsbevis för att få tillträde till våra evenemang. Detta gäller för alla som är 18 år eller äldre. Om du av medicinska skäl inte kan vaccinera dig är du undantagen kravet om vaccinationsbevis, och läkarintyg ska då uppvisas i stället. Vaccinationsbevisen kommer att kontrolleras vid inpassering i samband med konsert eller föreställning. Ta med dig legitimation till evenemanget. Förbered dig genom att ladda ner ditt bevis på www.covidbevis.se.

För att delta på evenemang i Sverige krävs att:

·       Covidbeviset är ett vaccinationsbevis (inte testbevis eller tillfrisknandebevis)

·       Vaccinet är ett av EMA (European Medicines Agency) godkänt vaccin

·       Personen är fullvaccinerad, dvs har Dos 2/2 (1/1 om det är Janssens vaccin)

·       14 dagar har passerats efter sista dosen (gäller ej boosterdos)

Vanliga frågor och svar:

Får jag pengarna tillbaka för mina biljetter om jag inte har ett giltigt vaccinationsbevis?

Folkhälsomyndighetens rekommendation sedan den 16 september löd att de som ej hunnit vaccinera sig skulle ta det fortsatt försiktigt och undvika trängsel – även efter den 29 september då restriktionerna släpptes. Vi räknar med att du som köpt biljetter efter beskedet redan är vaccinerad, eller hinner vaccinera dig och få ditt vaccinationsbevis innan evenemanget äger rum.

Om du har köpt din biljett innan dess kan du ta kontakt med oss på biljett@allthingslive.se för att få mer information om vad som gäller för dina biljetter och för ditt evenemang.

Räcker det om jag har tagit en spruta?

Du behöver ett giltigt vaccinationsbevis. Läs mer om vad som gäller på covidbevis.se.

Gäller ett negativt test (s.k. testbevis) eller tillfrisknandebevis i stället för vaccinationsbevis?

Nej, endast vaccinationsbevis godtas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Jag är fullvaccinerad men har inte hunnit få mitt bevis, hur gör jag då?

För att få gå på evenemanget måste du kunna visa upp vaccinationsbeviset. Du måste alltså ha hunnit få det och ha det med dig.

Hur länge kommer vaccinationsbevisen att behövas?

Det finns ingen tidsgräns idag utan regeringens beslut gäller tills vidare.

Kan jag kontrollera om mitt vaccinationsbevis är giltigt innan jag kommer till evenemanget

Myndigheten för digital förvaltning har tagit fram appen “Vaccinationsbevis verifiering” som finns att ladda ner för både iPhone och Android.

Ladda hem appen så kan du enkelt kontrollera om vaccinationsbeviset är giltigt eller inte. Printa ditt covidbevis och scanna, alternativt låt någon annan ladda ner appen och scanna ditt covidbevis om du har det i mobilen.

Får jag pengarna tillbaka för mina biljetter om jag inte har ett giltigt vaccinationsbevis?

Folkhälsomyndighetens rekommendation har sedan september varit att de som ej hunnit vaccinera sig skulle ta det fortsatt försiktigt och undvika trängsel – även efter den 29 september då restriktionerna släpptes. Vi räknar med att du som köpt biljetter efter beskedet redan är vaccinerad, eller hinner vaccinera dig och få ditt vaccinationsbevis innan evenemanget äger rum.

Läs/se mer hos Folkhälsomyndigheten

Om du har köpt din biljett innan dess kan du ta kontakt med oss på biljett@allthingslive.se för att få mer information om vad som gäller för dina biljetter och för ditt evenemang.